+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
натру̀пване [ ]
ср., -ия heaping, piling, accumulation, cumulation; hoarding; икон. accrual; (на мръсотия и пр.) lodgement; (на превозни средства ­ задръстване) (traffic) jam; ~е на капитал accumulation of capital; ~е на резерви stockpiling; първоначално ~е икон. primitive accumulation.