+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
нарушѐние [ ]
ср., breach, violation, disturbance; (на закон) infringement, infraction, offence, contravention, malpractice; (на обещание) departure (from); спорт. fault, foul, breach (of rules); извършвам ~е спорт. commit a foul, foul; ~е на владение breach of close, trespass; ~е на договор infringement of a treaty; ~е на дълг dereliction (of duty); ~е на задължение breach of trust; ~е на закона offence against the law, a failure to observe the law; ~е на обществения ред breach of the peace; disturbance; ~е на обществения ред и добрите нрави disorderly conduct; ~е на правилата на уличното движение infringement of traffic regulations; ~е на приличието indecorum; ~е на протокола breach of etiquette; ~е на регламента/реда breach of order; ~е на човешките права violation of human rights; отбелязвам ~е sound/mark/give/judge/rule a foul; отстранен от игра за пет ~я disqualified on five fouls.