+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
нападѐние [ ]
ср., attack, assault, onslaught, onset, onfall, charge, inrush, inroad; (внезапно ­ воен. или от полиция) raid; forage; foray; (особ. от въздуха) strike up; (агресия) aggression; incursion; (група нападатели) спорт. forwards, first line; (при фехтовка и пр.) lunge, thrust; внезапно ~е surprise attack; въздушно ~е air raid; ~е с използване на насилие violent assault; ~е с телесна повреда юр. assault and battery; ~е срещу личността personal assault; предприемам ~е launch an attack; химическо ~е gas attack.