Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  прил., -на, -но, -ни 1. turbid, muddy, thick, troubled; книж. feculent; (за питие) dreggy, амер. roily;
  2. (непрозрачен) opaque; ~но стъкло bone/opal glass;
  3. (за поглед) dull, lustreless, misty, vague, dim; c ~ен поглед dull-eyed;
  4. (неясен, объркан) muddy, muddled, dark, confused, woolly, vague, obscure; ~ни времена troubled times; • ловя риба в ~ни води fish in troubled waters; ~ните да го вземат/отнесат, ~ните го взели plague take him, the devil take him, drat him; тя е една ~на и кървава it is a hell of a mess.