+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
мъ̀жки [ ]
прил., -а, -о, -и male; (за мъже) men’s, gentlemen’s, for gentlemen/men; (присъщ на мъж) masculine, manly; пренебр. (за жена) mannish; ~а линия (на роднинство) male line; ~а рима лит. a male/masculine/single rhyme; ~а сила male vigour; ~и дрехи men’s clothes; ~и крояч (gentlemen’s) tailor; ~и род език. (the) masculine; ~о и женско телено копче hook and eye; ~о съплодие бот. androecium; роднини по ~а линия relatives on o.’s husband’s side.
нареч. bravely, like a man, energetically; да си поговорим по ~ let’s talk as man to man; залавям се ~ за работа tuck/roll up o.’s sleeves; set to work; по ~ like a man; between man and man; as man to man; работя ~ work hard; събираме се по ~ разг. it is a stag-party.