+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
мъ̀дър [ ]
прил., -ра, -ро, -ри 1. wise, sage, sagacious; reasonable, sensible, sound, commonsense, judicious, prudent, discreet;
2. (кротък, тих) gentle, meek, (послушен) obedient; • докато ~рите се намъдруват, лудите се налудуват go-getters always get a chance; и най-~рият си е малко прост even a wise man stumbles.