+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
мръ̀двам [ ]
гл.
1. прех. и непрех. move, stir, shift, budge; мръдни малко make room, move off a bit; не мога да го мръдна от мястото му I cannot budge him from his place; не мога да мръдна от бюрото си be chained to o.’s desk; не ~ not stir (a peg); не ~ пръста си да помогна на някого not lift/raise/move/stir a (single) finger to help s.o.; няма да мръдна нито сантиметър I won’t budge an inch; я вие там, мръднете малко get a move on there;
2. (отскачам донякъде) slip across (до to), nip across (to), run over (to); мръднах само за няколко минути I was away for a few minutes only;

~ се move, stir, budge; няма да сe мръдна оттук I will not move/stir a foot; • не е мръднал (за човек ­ не е остарял) he’s as young as ever; не е мръднала (за дреха ­ не е остаряла) it’s as good as new; не е мръднало (за ядене ­ не се е развалило) it’s as good as fresh; it’s perfectly good.