Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., -и 1. net, netting, meshwork; (за пазаруване) (marketing)net, string-bag, cord-bag; (за коса) hair net; (решетка) grid; (рибарска) fishing net, (която се мята) cast(ing) net, (която сама плува в морето) drift-net, (която виси отвесно) seine, (като торба, която се влачи след лодка) trawl; (за ловене на пеперуди) ring-net, butterfly net; (за ловене на птици) clapnet; (против комари) mosquito net; (против мухи) fly-screen, fly-net; (върху която се скача от здание при пожар и пр.) life-net; (от тънки нишки) (wire) gauze; ел. grid; ~ от пукнатини fissuring; поставям ~а lay/spread a net; противоторпедна ~а torpedo-netting; телена ~а wire-net; воен. a barbed wire entanglement/obstacle, wire;
  2. прен. net, mesh(es); оплитам в ~ата си ensnare, enmesh; плета ~ите си intrigue;
  3. (система) network, system; водопроводна ~а plumbing water mains; електрическа ~а electrical network; канализационна ~а sewerage; ~а за кабелна телевизия cable television network; националната електрическа ~а the grid; разклонителна водопроводна ~а distributing network; тръбопроводна ~а pipe system; търговска ~а network of shops; шпионска ~а spy(ing) ring.