+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
мѝнало [ ]
ср., само ед. past; foretime; (на човек и пр.) record; в близкото ~ in recent times, not long ago; в далечното ~ in the remote past; в ~то in the past, in times past, in times gone by, in former times, formerly; in bygone days; да забравим ~то let bygones be bygones; слагам кръст на ~то obliterate the past; това не е България от ~то this is not the Bulgaria of the past; хвърляне поглед към/връщане към ~то retrospection.