+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
мѐря [ ]
гл., мин. св. деят. прич. мѐрил 1. measure; gauge; ~ думите си control o.’s language; bridle o.’s tongue; ~ дълбочината на plumb, fathom, sound; ~ с педи span; ~ със стъпки pace;
2. (на тегло) weigh; ~ артък (с излишък) give good measure; ~ ексик (с недостиг) give short measure;
3. (температура, пулс, кръвно налягане) take;
4. (целя) aim, draw a bead, peg (по at);
5. (дреха) try on;

~ се 1. (на тегло) weigh o.s., get weighed; (на височина) be measured for o.’s height;
2. (прицелвам се) aim, take aim/sight, peg (в at);
3. (сравнявам се) measure/match o.s. with; (съпернича) match/pit o.s. against; touch s.o.; никой не може да се мери с него nobody can match/touch him, nobody can hold/is fit to hold a candle to him; • два пъти мери, един път режи measure twice and cut one, score twice before you measure once, look before you leap; ~ всичко със собствения си аршин measure others by o.’s own yardstick, measure another’s corn by o.’s own bushel; ~ с два аршина use a double standard.