Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -и, (два) материа̀ла 1. (вещество) material, stuff; горивен ~ fuel; горивно-смазочни ~и воен. petrol, oil and lubricants, съкр. POL; дървен ~ timber; ~и и суровини prime and raw materials; покривен ~ roofing; превързочни ~и dressing materials;
  2. (тъкан) material, stuff, fabric; помощни ~и (при шиене) findings; работим с ~и на клиента customer’s own materials made up;
  3. (за изучаване, разискване и пр.) material, matter; (за набиране и журн.) copy; добър ~ за филм/пиеса good stuff for a film/play; използвам като ~ за дописка журн. make copy of; печатни ~и printed matter; слят ~ полигр. quotation; учебен ~ subjects.