+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
материа̀л [ ]
м., -и, (два) материа̀ла 1. (вещество) material, stuff; горивен ~ fuel; горивно-смазочни ~и воен. petrol, oil and lubricants, съкр. POL; дървен ~ timber; ~и и суровини prime and raw materials; покривен ~ roofing; превързочни ~и dressing materials;
2. (тъкан) material, stuff, fabric; помощни ~и (при шиене) findings; работим с ~и на клиента customer’s own materials made up;
3. (за изучаване, разискване и пр.) material, matter; (за набиране и журн.) copy; добър ~ за филм/пиеса good stuff for a film/play; използвам като ~ за дописка журн. make copy of; печатни ~и printed matter; слят ~ полигр. quotation; учебен ~ subjects.