+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
магазѝн [ ]
м., -и, (два) магазѝна 1. shop, амер. store; държа ~ keep a shop; ~ за всякакви дреболии jumble-shop; ~ за готови дрехи ready-made clothes shop; ~ за играчки toyshop; ~ за мъжки дрехи men’s outfitters; ~ за продажба на едро a wholesale shop; ~ за стъклени и порцеланови изделия glass and china shop; универсален ~ department store;
2. (на пушка) magazine;
3. (на кошер) honey storehouse/storeroom;
4. техн. magazine, hopper, dispenser; инф. stacker.