+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
лопа̀та [ ]
ж., -и 1. spade; (с извити краища) shovel; (за смет) dust-pan; (фурнаджийска) shovel, peel; (за гребане ­ с две ръце) oar, (с една ръка) scull, (неприкрепена на вилка) paddle; (обратна) back hoe; ~а за въглища coal-scoop, coal-shovel;
2. (количество) shovelful; spadeful; • с ~а да ги ринеш they are as common/plentiful/thick as blackberries, there are oodles of them.