Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -а̀/-и и -ове, (два) лѝста 1. (на дърво, книга) leaf, pl. leaves; ~ на папрат frond; (на трева) blade; (на цвят) petal; треперя като ~ tremble like an aspen leaf; тютюн на ~а leaf tobacco;
  2. (къс хартия) sheet (of paper); (метален) sheet, plate; анкетен ~ questionnaire; болничен ~ patient’s chart/card; желязо на ~ове sheet iron; изпълнителен ~ receiving order; монтажен ~ кино. script, titles; открит/пътен ~ pass; пътен ~ (попълван от шофьора) itinerary, waybill.