Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., -и 1. line (и мат., воен.); брегова ~я coastline; гранична ~я boundary line; демаркационна ~я line of demarcation; крива ~я curve;
  2. (път) line; route; track; Български въздушни ~и Bulgarian Airlines; въздушна ~я air-route; ~я за трансфер transfer facilities; околовръстна ~я circular railway; по въздушна/права ~я in a bee-line, as the crow flies; сигнал за свободна ~я тв dialtone;
  3. (поведение, политика) line, course; policy; ~я на поведение line of conduct, course (of action), path; нова ~я new departure;
  4. (за чертане) ruler; сметачна ~я slide-rule;
  5. (фигура) figure; пазя ~я keep down o.’s weight, keep slim, diet, slim;
  6. (родствена) side, line of descent; възходяща/низходяща ~я ascending/descending line; по бащина ~я on o.’s father’s side, in the male line of descent, on the paternal side; по майчина ~я on o.’s mother’s side, on the maternal side, in the female line; пряка ~я direct line of descent; съребрена ~я collateral/transversal line; • аз съм на ~я it’s my turn; бележка под ~я footnote; в общи ~и in broad outlines; to all intents (and purposes); по всички ~и all along the line, in every respect; по профсъюзна ~я through the trade unions; along trade union lines.