+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
летя̀ [ ]
гл.
1. fly (и прен.); (високо) soar; (нося се из въздуха) float; (за кола, влак) tear, race, sweep (along); времето лети time flies; годините летяха the years flew past;
2. прен. (щастлив съм) tread/walk on air; (важнича) put on airs; • не всичко, което лети, се яде all is not gold that glitters.