Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -и, (два) ла̀гера camp; encampment; воен. bivouac; бежански ~ refugee camp; временен ~ (за бежанци, войници) transit camp; излизам на ~ camp out; концентрационен ~ concentration camp; ~ за интернирани detention camp; на ~ съм camp; пленнически ~ prisoner of war camp; построявам ~, настанявам се на ~ pitch camp.
  м., -и, (два) ла̀гера техн. bearing; gudgeon; буксов ~ box bearing; втулков ~ sleeve/bush bearing; гребеновиден ~ corrugated bearing; конзолен ~ stay bracket; ~ на ходов вал feed-rod bracket; ~ с въздушно мазане air-lubricated bearing; ~ с маслен резервоар pocket bearing; ~ с маслоотражателни пръстени lubri-seal bearing; ~ с уплътнение sealed bearing; междинен ~ lineshaft/centre bearing; мотовилков ~ connecting-rod bearing; опорен/радиален ~ journal-bearing; плъзгащ ~ plain bearing; радиално-аксиален ~ angle bearing; разглобяем ~ split/divided bearing; ролков ~ roller bearing; сачмен ~ ball-bearing; стойка на ~ bearing base; (с подложка, буфер) pillow; търкалящ ~ с конусна втулка adapter bearing; търкалящ се ~ antifriction bearing; фланцов ~ flanged bearing.