Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., box; амбреажна ~я техн. clutch-housing; (калъф за цигулка и пр.) case; (на високоговорител, усилвател) cabinet; дозираща ~я batch box; изводна ~я outlet box; из нашата пощенска ~я (рубрика) from our mailbag; кибритена ~я match-box; клемна ~я terminal box; ~я за играчки toy-box; ~я за инструменти tool kit; ~я за противотежест balance box; ~я кибрит a box of matches; лагерна ~я bearing box; подавателна ~я feed box; пощенска ~я (в поща) post box, (в къща) letter-box; разпределителна ~я junction box; • като от ~я излязъл as if he has just stepped out of a bandbox.