+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
кутѝя [ ]
ж., box; амбреажна ~я техн. clutch-housing; (калъф за цигулка и пр.) case; (на високоговорител, усилвател) cabinet; дозираща ~я batch box; изводна ~я outlet box; из нашата пощенска ~я (рубрика) from our mailbag; кибритена ~я match-box; клемна ~я terminal box; ~я за играчки toy-box; ~я за инструменти tool kit; ~я за противотежест balance box; ~я кибрит a box of matches; лагерна ~я bearing box; подавателна ~я feed box; пощенска ~я (в поща) post box, (в къща) letter-box; разпределителна ~я junction box; • като от ~я излязъл as if he has just stepped out of a bandbox.