+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
кост [ ]
ж., анат. bone; гръдна ~ breast bone; sternum; изчиствам от ~ите (un)bone; китова ~ baleen; ~ с мозък marrowbone; мокър до ~и drenched to the bone, wet to the skin; намествам ~ set a bone; опашна ~ анат. coccyx; рибена ~ fishbone, (десен, бод) herringbone; слонова ~ ivory; счупена ~ broken/fractured bone, fracture; • кожа и ~и skin and bone, a bag of bones; намествам някому ~ите dress s.o.’s jacket; оставям ~и (умирам) die.