+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
корѝца [ ]
ж., -и 1. (на книга) cover; книги с меки ~и paperbacks; книги с твърди ~и hardbacks; (вътрешна) titlepage; с мека ~а paper-backed/-bound; с твърда ~а hard-cover, hard-bound;
2. (хляб) crust (of bread);
3. (на рана) skin, scab; покривам се с ~а skin (over); • момиче от ~ата cover girl, pin-up girl.