+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ко̀пие [ ]
ср., spear, pike; (кавалерийско) lance; (спортно) javelin; (риболовно) fish-gig/-spear; хвърлям ~е спорт. throw the javelin; хвърляне на ~е спорт. javelin-throw.
ср., -я 1. copy; (с индиго) carbon copy; (препис) copy, transcript; (дубликат) duplicate, counterpart; (на сметка) tally; (на картина и пр.) copy, replica; (на снимка) copy, print; (имитация) counterfeit; (на завещание) probate; автентично ~е юр. estreat; заверено ~е attested/certified copy; ~е в естествена големина full-sized copy; резервно ~е на данни инф. backup copy; точно ~е exact copy; facsimile; хелиографско ~е dyeline copy; цветно ~е multichrome copy;
2. прен. (spit and) image; тя е ~е на майка си she is the very image/the spit and image of her mother.