Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ср., spear, pike; (кавалерийско) lance; (спортно) javelin; (риболовно) fish-gig/-spear; хвърлям ~е спорт. throw the javelin; хвърляне на ~е спорт. javelin-throw.
  ср., -я 1. copy; (с индиго) carbon copy; (препис) copy, transcript; (дубликат) duplicate, counterpart; (на сметка) tally; (на картина и пр.) copy, replica; (на снимка) copy, print; (имитация) counterfeit; (на завещание) probate; автентично ~е юр. estreat; заверено ~е attested/certified copy; ~е в естествена големина full-sized copy; резервно ~е на данни инф. backup copy; точно ~е exact copy; facsimile; хелиографско ~е dyeline copy; цветно ~е multichrome copy;
  2. прен. (spit and) image; тя е ~е на майка си she is the very image/the spit and image of her mother.