+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
компю̀тър [ ]
м., -ри, (два) компю̀търа инф. computer; изолиран ~ър stand-alone computer; ~ър за управление на производствени процеси manufacturing/process-control/computer; ~ър майка mainframe; ~ър с общо предназначение general-purpose computer; ~ър с последователно действие sequential computer; персонален ~ър personal computer; полупроводников ~ър solid-state computer; портативен ~ър portable computer, laptop.