+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
комплимѐнт [ ]
м., -и, (два) комплимѐнта compliment; разг. sugarplum; мн. flattery; двусмислен ~ double-barrelled compliment; нескопосан ~ left-handed compliment; правя някому ~ pay/make s.o. a compliment, compliment s.o. (за нещо on s.th.); flatter s.o.; butter s.o. up; прося си ~и fish/angle for compliments.