+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
коло̀на [ ]
ж., -и 1. (стълб) column, pillar, post; архит. (между капитела и основата) tige; с ~и columned;
2. строит.: ~а с капител bracket-like column; ~а със спирална армировка column with spiral hooping; ~и с общ пиедестал grouped columns; многоъгълна ~а cant column; стоманобетонна ~а reinforced concrete column;
3. (във вестник) column; (на специална тема) feature;
4. воен. column; в ~а по двама in column of files; в ~а по един мор. line ahead; в ~а по трима/четирима in column of threes/fours; походна ~а column of route, route column; стегната ~а close column;
5. (от коли в улично движение) line, tailback; движа се в ~а string out;
6. (озвучително тяло) speaker; • пета ~а a fifth column; човек от петата ~а fifth columnist.