+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
колело̀ [ ]
ср., -а̀ и -ѐта 1. wheel; без ~а wheelless; верижно ~о sprocket/rag wheel; виенско ~о (в увеселителен парк) Ferris/high wheel; воденично ~о mill-wheel; водещо/двигателно/движещо ~о driving wheel; водно ~о pedalo, water wheel; гребно ~о paddle-wheel; грънчарско ~о a potter’s wheel; задръжно ~о ratchet wheel; зъбчато ~о gear-wheel, rack-wheel; ~о на печка griddle; махово ~о fly-wheel; направляващо ~о a runner wheel; плътно/дисково ~о webwheel; поставям на ~а wheel; с две ~а two-wheeled; фрикционно ~о brush-wheel; храпово ~о ratchet;
2. (окръжност) circle, ring; правя ~а (с дим от цигара) blow rings/wreaths (of smoke);
3. (велосипед) bicycle, разг. bike; карам/яздя ~о ride a bicycle, cycle; (детско с три колела) tricycle;
4. (обръч за игра) hoop; • връщам ~ото на историята turn/put/set back the clock; завъртам ~ото прен. set the ball rolling; слагам прът в ~ото на някого put a spoke in s.o.’s wheel.