+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ко̀зи [ ]
прил., -я, -е, -и goat (attr.); caprine; goat’s, of a goat, of goats; ~и сирене chevre; ~я брада goat’s beard; goatee; бот. goat’s beard (Tragopogon pratensis); ~я кожа goat-skin; chevrette; ~я пастърма lean goat’s meat salted and dried; ~я пътека goat track; • на сто вълка ~и крак make two bites of a cherry; scanty share.