+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
клас [ ]
м., -овѐ, (два) кла̀са бот. ear; spike; житен ~ an ear of wheat, wheat-ear; прибирам ~овете (след жътва) glean; с пълен ~ full-eared.
м., -овѐ, (два) кла̀са 1. (в училище) class, form; амер. grade; в ~ и извън ~ in and out of class; водя ~ по take a class in; работа в ~ class-work; test;
2. (класна стая) classroom, schoolroom;
3. (категория, разред) class; category; ~ на точност grade of fit; class of precision; “пропълзяване в ~икон. жарг. grade creep; (качество) grade; sort.
м., -овѐ, (два) кла̀са (при класиране на щат) advance of seniority, years of service.