+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
капа̀к [ ]
м., -ци, (два) капа̀ка 1. lid, cover; top; (на външен джоб) flap; (в под, таван) trap-door; ~ци на прозорци shutters;
2. (външна дъска при рязане на трупи) slab;
3. техн., авт. bonnet, амер. hood;
4. (вид керемида) ridge-tile;
5. (заден на каросерия на камион) tailpiece; • като ~к на всичко to top/cap it all; sl. to put the tin lid on it (all).