+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
калъ̀п [ ]
м., -и, (два) калъ̀па 1. (форма за изливане) cast, mould, casting-form, амер. mold; изливам в ~ cast; правя ~ на нещо take a cast of s.th.;
2. (за обувки) last; (пружинка) shoe-/boot-tree; ~ за шапки hat-block; поставям обувките си на ~ put o.’s shoes on the last; last o.’s shoes; (за разтегляне) have o.’s shoes stretched;
3. (шаблон, модел) pattern, model; по ~а на after the pattern of; • ~ сапун a cake/bar of soap.