+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
вея [ ]
гл
1. (за вятър) souffler, venter;
2. (разпръсквам) semer, souffler;
3. прен (лъхам) respirer;
4. (при вършитба) vanner, tararer, éventer (passer) au van; ~т житото с веялка on vanne le blé (le grain) au van ◊   вятърът го вее разг неодобр il est un peu toqué; различен вятър вее le vent tourne; ~ се (за знаме) flotter; ~ си s’éventer.