+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
vicarious [ vai´kɛəriəs ]
adj
1. заради (поради) друг; ~ suffering страдание заради някой друг; ~ punishment наказание, понесено по чужда вина; ~ renown слава, която принадлежи на друг;
2. делегиран, упълномощен; ~ authority делегирана власт;
3. изпитан (почувстван) чрез вживяване в нещо чуждо; adv vicariously;
4. вършен от друг орган (за физиол. функция).