+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
prey [ prei ]

I. n плячка, жертва (и прен.); beast (bird) of ~ грабливо (хищно) животно (птица); to be a ~ to жертва съм на; to fall a ~ to ставам жертва на;

II. v обикн. с upon 1. ловя, гоня, хващам (плячка);
2. измамвам, изигравам, излъгвам;
3. ограбвам, плячкосвам; a coast ~ed upon by pirates бряг, често нападан (ограбван) от пирати;
4. живея на гърба на, използвам;
5. потискам, измъчвам, тормозя, гнетя; s.th. is ~ing on his mind нещо го измъчва (тормози).