+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
mimic [ ´mimik ]

I. adj
1. мимически, подражателен; имитативен; склонен да подражава; the ~ art (stage) мимиката, мимодрамата, пантомимата;
2. престорен, привиден; изкуствен; ~ tears престорени сълзи; ~ colouration мимикрия;
3. имитиран, копиран, по подражание на; ~ battle воен. военна игра;

II. n имитатор; пародист; подражател, мимик, мим;

III. v (-ck-) 1. подражавам на, пародирам, имитирам;
2. напълно наподобявам;
3. биол. приемам защитна окраска (мимикрия).