+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
measure up (to [ ]
1) достигам (до); 2) отговарям (на); имам нужния ценз; to ~ up to o.’s task справям се със задачата, задачата е по силите ми; you don’t ~ up не си на нужната висота (ниво); 3) оправдавам (надежди).