+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
confinement [ kən´fainmənt ]
n
1. затвор; be placed under ~ затворен съм, излежавам присъда (в затвор); solitary (close) ~ строг тъмничен затвор;
2. ограничен (затворен, заседнал) живот; ~ to o.’s room пазене на стаята (леглото); to feel the ~ of an office чувствам се зле от (поради) затворения (заседналия) живот в канцеларията;
3. раждане; to attend a ~ акуширам (за лекар); home ~ раждане в домашни условия.