+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
clout [ klaut ]

I. n
1. разг. фрасване, удар, чукване (обикн. по главата); to give s.o. a ~ халосвам някого по главата;
2. влияние; the union hasn’t much ~ with the government този синдикат няма особено влияние над правителството;
3. парцал, пачавра;
4. железце, налче (за обувки); кабар;
5. ост., диал. кръпка;
6. тех. шайба; гвоздейче;
7. разг. носна кърпа;
8. pl разг. дрехи, парцали, фусти;
9. ист. мишена (при стрелба с лък); in ~ в целта;

II. v
1. разг. халосвам, цапвам; фрасвам;
2. закърпвам грубо (обикн. обувки);
3. слагам налчета (кабари) на обувки.