+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
circular [ ´sə:kjulə ]

I. adj
1. кръгъл;
2. обиколен, който се движи в кръг; кръгообразен; околовръстен; a ~ tour обиколка; ~ argument невалиден аргумент (който влиза в затворен кръг с твърдението, което доказва);
3. циркулярен, отправен до редица служби, предприятия, лица и пр. (за съобщение и пр.); a ~ letter циркуляр, окръжно; a ~ note фин. кредитно писмо; пътнически чек;
4.: ~ constant p мат. числото p;

II. n
1. циркуляр, окръжно;
2. търг. реклама, проспект (който се изпраща на всички клиенти).