+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
cheat [ tʃi:t ]

I. v
1. изигравам, надхитрям, измамвам, “подхлъзвам”, служа си с измама, нечестен съм; to ~ s.o. out of обсебвам, вземам от някого чрез измама, оскубвам;
2. залъгвам; “замазвам очите” (на някого);
3. изневерявам (on); • to ~ time убивам времето; to ~ the gallows отървавам въжето; to ~ death надхитрям смъртта;

II. n
1. измама, мошеничество; to put a ~ on измамвам, изигравам;
2. измамник, измамница, мошеник, мошеничка.