+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
certificate [ sə:´tifikit ]

I. n документ, сертификат, свидетелство, писмено уверение, удостоверение; birth (marriage) ~ удостоверение (документ, акт) за раждане (брачно свидетелство); medical ~ медицинско свидетелство; ~ of competency диплома, свидетелство за правоспособност; master’s ~ мор. капитанска диплома; death ~ смъртен акт; registration ~ удостоверение за жителство, разрешително за престой (на чужденец); ~ of deposit = CD 2.;

II. [sə:´tifi¸keit] v издавам някому (снабдявам се с) удостоверение (свидетелство, диплома, разрешително за нещо).