+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
cartouch [ ka:´tu:ʃ ]
= cartouche n
1. картуш, с формата на свитък (на капител, на корица на книга и пр.);
2. изк. картуш, декоративно оформен надпис;
3. продълговата фигура с име на владетел (върху паметник);
4. воен. гилза (на патрон).