+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
calf [ ka:f ]
n (pl calves [ka:vz])
1. теле; in (with) ~ стелна, телна; the cow slipped her ~ кравата пометна (“изхаби се”); the golden ~ златният телец; to kill the fatted ~ прен. посрещам радостно и тържествено; ~ love детска любов;
2. малкото на елен, слон, кит, тюлен и др.;
3. прен. “теле”, глупак, глупчо, тъпак;
4. телешка кожа (обработена); бокс;
5. мор. къс плаващ лед.
n (pl calves) анат. прасец (на крака).