+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
bump [ bʌmp ]

I. v
1. удрям се, блъсвам се (into, against); сблъсквам се, удрям се в дъното (за параход);
2. удрям, буторясвам (against); to ~ o.’s head against the wall удрям главата си в стената;
3. друсам се (за кола);
4. правя да експлодира (мина);
5. грубо лишавам от собственост;


I. n вик на водния бик;

II. v бумкам (за воден бик).