+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
bud [ bʌd ]

I. n
1. бот. пъпка; flower (leaf) ~ цветна (листна) пъпка; in ~ напъпил; to nip in the ~ прен. задушавам в зародиш;
2. зоол. пъпка (при пъпкуване);
3. анат. телце (вкусово и пр.);
4. прен. sl младо момиче, девойка;

II. v
1. бот. напъпвам, покарвам; пускам пъпки;
2. зоол. пъпкувам; to ~ off from размножавам се чрез пъпкуване; прен. обособявам се, отделям се;
3. присаждам, ашладисвам.


n
1. брат;
2. друже, момче (като обръщение).