+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
broke [ brouk ]
adj
1. ост. pp от break; if it ain’t ~, don’t fix it не се опитвай да поправяш (променяш) нещата, ако всичко си е наред;
2. sl без пукната пара, разорен, съсипан, фалирал; to be dead (stony) ~, ам. flat ~ без пукната пара съм, нямам пукнат грош; • to go for ~ влагам всичко в дадено начинание, отдавам се изцяло.