+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
bias [ ´baiəs ]

I. n
1. предразположение, склонност, наклонност, интерес;
2. пристрастие, слабост, влечение (in favour of);
3. предубеждение (against), преднамереност, предумисъл; предразсъдък;
4. отклонение, наклон, полегата линия;
5. веревна кройка, верев, диагонален шев; cut on the ~ скроено на верев;
6. рад. смесване, сфазирване, поляризация, преднапрежение; variable ~ регулируемо преднапрежение; fixed ~ фиксирано преднапрежение; detector balanced ~ балансна поляризация на детектор;
7. комп. систематична грешка, небалансирана поредица от грешки;

II. v
1. повлиявам, предразполагам, успокоявам, вдъхвам доверие; to be ~ed against имам предубеждение против някого;
2. накланям;

III. adj диагонален, веревен;

IV. adv косо, полегато, диагонално; на верев, веревно.