+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
be in [ ]
1) вкъщи съм, у дома съм; 2) избран съм, на власт съм (за партия, депутат); 3) записан съм, включен съм (в състезание, прослушване и пр.); 4) появявам се на пазара (за плодове и пр.); пристигам (за влак); получавам се, пристигам (за писмо, документи и пр.); излизам на мода; настъпвам (за сезон); 5) във форма съм; • to ~ in on s.th. вземам участие в, знам, запознат съм с; to be (well) in with s.o. в приятелски отношения съм с; to be all in изморен съм, съсипан съм, капнал съм; my luck is in върви ми, имам късмет; to ~ for it ще го загазя;