+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
angular [ ´æηgjulə ]
adj
1. ъглен, ъглест, ъглов, ъгловат; остър;
2. сух, мършав, костелив, слаб;
3. прен. недодялан, неугледен; ръбат, чепат; опак, опърничав;
4. тех. с многоъгълно сечение или многоъгълен профил;
5. физ. измерван в ъгли.