+
English
`~
1!
2@
3#
4$
5%
6^
7&
8*
9(
0)
-_
=+
DeleteDelete
TabTab
qQ
wW
eE
rR
tT
yY
uU
iI
oO
pP
[{
]}
<>
CapslockCapslock
aA
sS
dD
fF
gG
hH
jJ
kK
lL
;:
'"
\|
EnterEnter
ShiftShift
zZ
xX
cC
vV
bB
nN
mM
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
accession [ æk´seʃən ]
n
1. възкачване, заемане (на престол); възцаряване; встъпване (в длъжност); ~ to power идване на власт; ~ to an estate влизане във владение на собственост;
2. увеличение; прираст, допълнение, прибавка; ~ catalogue каталог на нови книги; ~ to o.’s income увеличение на (допълнение към) приходите; there have been many ~s to our party партията ни има много нови членове;
3. достъп; пропускане (на нещо); ~ of light (air) достъп на светлина (въздух);
4. юрид. присъединяване към (to), признаване (на международен договор, конвенция и под.); придобиване, получаване (на статут);
5. приближаване, доближаване, наближаване; достигане;
6. пристъп (на болест); изблик (на чувства);
7. завоевание, придобивка.