+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ко̀раб [ ]
м., -и, (два) ко̀раба 1. мор. boat, ship, vessel; адмиралски/флагмански ~ flagship; военен ~ warship, man-of-war; въздушен ~ airship; двумачтов ~ schooner; едномачтов ~ sloop; каботажен ~ coaster; качвам се на ~ board a ship, go on board (a ship), embark; ~ на хоризонта! a sail in sight! ~ ракетоносец guided-missile ship; ~ с въздушна възглавница hovercraft; ~ цистерна tanker; линеен ~ battle ship, capital ship; ~ миночистач trawler, minesweeper; на ~а aboard (ship), on (ship)board; несамоходен ~ towed/tugged vessel; по целия ~ from stem to stern; презокеански ~ (ocean-)liner; пътнически ~ passenger-ship; самоходен ~ self-propelled boat; слизам от ~ disembark; товарен ~ freighter, cargo-boat; търговски ~ merchant ship/vessel, merchantman;
2. (бъчва) vat, tun;
3. църк., архит. nave, nef, auditorium, (напречен) transept.