+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
едѝнен [ ]
прил., -на, -но, -ни 1. (общ, еднакъв за всички) uniform; (за цени) unified;
2. (обединен) united; ~ен фронт united front;
3. (единодушен) unanimous, united;
4. (неделим, цялостен) united; unified; undivided, integrated, aggregate; ~ен технологически процес integrated technological process.